Douglas veranda 300x300cm 

(120x120mm)
 • 120x120mm Fijnbezaagde staanders 220 cm
 • 120x120mm Fijnbezaagde liggers 270cm
 • 100x100mm Fijnbezaagde schoren
 • 11/24x200 Zweeds Rabat blank(Douglas) voor 2 wanden
 •  22x200 Fijnbezaagde Boeidelen
 • 19x200 geschaafd Vuren dakbeschot
 • 38x89 vuren t.b.v dakframe (300x300cm)
 • 38x89 vuren t.b.v Zweeds Rabat frame

Voor slechts €700,-

Douglas veranda 300x300cm

(150x150mm)
 • 150x150mm Fijnbezaagde staanders 220cm
 • 150x150mm Fijnbezaagde liggers 270cm
 • 120x120mm Fijnbezaagde schoren
 • 11/24x200 Zweeds Rabat blank(Douglas) voor 2 wanden
 •  22x200 Fijnbezaagde Boeidelen
 • 19x200 geschaafd Vuren dakbeschot
 • 38x89 vuren t.b.v dakframe (300x300cm)
 • 38x89 vuren t.b.v Zweeds Rabat frame

Voor slechts €850,-